Tegevused numbrites

2023. aasta oli reguleeritud turgude osas sama intensiivne aasta kui 2022, kuigi energiakriis oli läbi saamas. Regulatsioonis viidi läbi 1055 haldusmenetlust või -toimingut, millest suurima osakaaluga oli eri kaebustele ja päringutele vastamine.

Hinnaregulatsiooni valdkond keskendus proaktiivsele hinnajärelevalvele, kus ettevõtjaid kutsuti aktiivselt reguleeritud teenuste hindasid langetama. Kuigi energia- ja veeteenuste hinnamenetluste otsuste arv langes 2022. aastal 389 hinnamenetluselt 298-le, siis mõjuulatus üle Eesti oli võrreldav eelmise aastaga, kuna mõni otsus sisaldas korraga näiteks 33 soojuse võrgupiirkonna muutust.

Koondumiste valdkonnas mõjutas trende kallinenud laenuraha, mistõttu vähenes veelgi koondumist soovivate ettevõtete hulk. Samas toimus üks piirkonna suurimaid ühinemisi, kui Konkurentsiamet andis loa AS-i Maag Grupp, AS-i HKScan Estonia, AS-i HKScan Latvia ja UAB HKScan Lietuva koondumisele.

Konkurentsiteenistus

2023. aastal esitati 32 koondumise teadet. Kokku menetles Konkurentsiamet 38 juhtumit, sh eelmisest aastast üle tulnud 6 juhtumit. 2024. aastasse läks omakorda üle 6 juhtumit. 26 koondumist menetleti 30-kalendripäevase tähtajaga. 6 koondumise osas algatati täiendav menetlus (so 1+4 kuud), millest omakorda

 • 2 koondumise osas loobuti tehingust;

 • 2 koondumise osas anti koondumise luba ilma kohustusteta;

 • 2 koondumist lubati kohustustega;

 • 1 menetlus jätkub 2024. aastal.

2023. aastal loa saanud tehingud jaotusid õigusliku aluse järgi järgmiselt:

 • § 19 lg 1 p 1 alusel (ettevõtjate ühinemine) 2 juhtumit;

 • § 19 lg 1 p 2 alusel (valitseva mõju omandamine) 26 juhtumit;

 • § 19 lg 1 p 3 alusel (ühise valitseva mõju omandamine) 3 juhtumit.

 • 4 korral koondumise menetlus peatati, kuna koondumise teates esinesid puudused.

Regulatsiooniteenistus

Kokku 1055 haldusmenetlust/toimingut:

 • 298 hinnamenetlust

 • 619 kaebust/päringut

 • 87 tegevusluba/teadet

 • 6 turuanalüüsi

 • 25 võrgueeskirja, tüüptingimust/metoodikat

 • 7 järelevalvemenetlust

 • 13 kohtu-/vaidemenetlust

Majandusregulatsiooni valdkondade sektorite käibed kokku on 1,8 miljardit eurot, millelt arvestatakse majandusregulatsiooni järelevalvetasusid. Monopoolseid teenuseid kasutab 0,65 miljonit tarbijat. 2023. aastat iseloomustab proaktiivne järelevalve monopoolsete teenuste (soojuse piirhindade, elektri ja gaasi võrguteenuste hindade ja veeteenuste hindade) osas. Seoses kütuste ja elektrienergia hindade langustega toodi alla ka reguleeritud teenuste hinnad, millest saab ülevaate sektorite trendide alt.