Post

Foto: Kersti Telve

Postisektorit iseloomustavad viimastel aastatel hoogustunud digitaliseerimisega seotud muudatused. Traditsioonilise kirja saatmine on järk-järgult, ent oluliselt vähenenud. Üha enam suureneb saadetiste edastamine seoses e-kaubanduse mahtude kasvuga.

Riigisiseselt kirisaadetiste edastamist ning ajakirjanduse kojukannet teostavad vaid kaks ettevõtet – AS Eesti Post ja Express Post AS. AS Eesti Post (Eesti Post)  kogub ja edastab kirisaadetisi üle Eesti ning teeb ajakirjanduse kojukannet maapiirkondades. Express Post AS osutab kirisaadetiste kogumise, sorteerimise ja kättetoimetamise teenust äritarbijatele üle Eesti ning teeb ajakirjanduse kannet suuremates linnades: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Universaalset postiteenust osutab AS Eesti Post.

Konkurentsiameti regulatsiooni all on universaalse postiteenuse (UPT) osutamise järelevalve. UPT teenuse hinnad määrab valdkonna eest vastutav minister ameti ettepaneku alusel. UPT osutamisega tekkivate ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks on loodud nn UPT fond. Fondi sissemakseid teevad tegevusloaga ettevõtted UPT teenustega sarnastelt teenustelt – kirisaadetiste ja pakkide edastamise hulga järgi. Konkreetsed maksemäärad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.  UPT fondi teevad sissemakseid kaks ettevõtet – AS Eesti Post ja Express Post AS.

Lisaks UPT hinnale on ameti ülesanded veel tarbijate kaebuste lahendamine ning kord aastas sektori ülevaate koostamine.