Postisektor

Postisektorit iseloomustavad viimastel aastatel hoogustunud digitaliseerimisega seotud muudatused. Traditsioonilise kirja saatmine on järk-järgult, ent oluliselt vähenenud. Üha enam suureneb saadetiste edastamine seoses e-kaubanduse mahtude kasvuga.

Riigisiseselt kirisaadetiste edastamist ja ajakirjanduse kojukannet pakuvad vaid kaks ettevõtet – AS Eesti Post ja Express Post AS. AS Eesti Post kogub ja edastab kirisaadetisi üle Eesti ning teeb ajakirjanduse kojukannet maapiirkondades. Express Post AS osutab kirisaadetiste kogumise, sorteerimise ja kättetoimetamise teenust äritarbijatele üle Eesti ning teeb ajakirjanduse kannet suuremates linnades: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Universaalset postiteenust (UPT) osutab AS Eesti Post.

Konkurentsiameti regulatsiooni all on universaalse postiteenuse osutamise järelevalve.

UPT teenuse hinnad määrab valdkonna eest vastutav minister ameti ettepaneku alusel. UPT osutamisega tekkivate ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks on loodud nn UPT fond. Fondi sissemakseid teevad AS Eesti Post ja Express Post AS teenustelt, mis oma olemuselt sarnanevad UPT teenustele (näiteks ärikirjad jms). Konkreetsed maksemäärad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Lisaks UPT hinnale on ameti ülesanded veel tarbijate kaebuste lahendamine ja kord aastas sektori ülevaate koostamine.

Universaalse postiteenuse kirisaadetiste arv on aastate lõikes langenud, see tähendab, et kasutajate vajadus teenuse järele väheneb iga aasta. Selle kasutamist mõjutab nii elektrooniline kirjavahetus kui ka postiteenuste turul alternatiivsete kanalite ja teenuste esile kerkimine.

Postiseaduse kohaselt peavad UPT tasud olema taskukohased. Taskukohase UPT hinna kehtestab valdkonna eest vastutav minister Konkurentsiameti ettepanekul.

Praegu kehtivad taskukohaste tasude määrad tulenevad 20.05.2020 jõustunud määrusest. Määrusega määrati kvaliteedinormid siseriiklikule kirja edastamisele. Kiirem edastamine ehk kui saatja valib ühetööpäevase edastamise (prioriteetsed kirjad), maksab kuni 250 g kaaluva lihtkirja riigisisene edastamine 1,50 eurot. Kui saatja jaoks ei ole kiirus määrav ja ta valib kolmetööpäevase edastamise (tavalised kirjad), maksab kuni 250 g kaaluva lihtkirja riigisisene edastamine 0,90 eurot.

 

Alateema