Adven Eesti AS-i soojuse ostmise konkurssi korraldamisest

Konkurentsiameti hinnangul ei olnud Adven Eesti AS-i Tallinna kaugküttepiirkondades (Kesklinn, Pirita, Nõmme ja Põhja-Tallinn), kus soojust toodetakse ainult maagaasist, soojusvarustus majanduslikult efektiivne ega vastanud tarbijate ootustele osta mõistliku hinnaga soojusenergiat. Soojuse hinnad on nendes võrgupiirkondades väga palju tõusnud. Seetõttu teavitas Konkurentsiamet, et Adven Eesti AS peab viivitamatult hakkama ette valmistama soojuse ostmise konkursi väljakuulutamist ja avaldama vastava teate hiljemalt 01.04.2022. Konkursi läbiviimisega tagatakse võimalus kasutada soojuse tootmisel alternatiivsed kütuseliike, mis muudaksid soojuse hinna odavamaks. Konkursil osaleda soovivatele soojusettevõtjatele tagatakse võrdsed tingimused, mis on kooskõlas nii konkurentsi- kui ka kaugkütteseaduse põhimõtetega.

Adven Eesti AS-i Tallinnas asuvate võrgupiirkondade kaugküttekliendid liitusid 1. oktoobrist AS-i Utilitas Tallinna võrgupiikonnaga. Liitumine hõlmas Adven Eesti AS-i võrgupiirkondi Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Pirital. Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk oli tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus rekordiliselt kõrge maagaasi hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. AS-i Utilitas Tallinna võrgupiirkonnas kehtib soojuse piirhind 97,15 €/MWh + km.

Kuna soojuse tootmine on monopoolne valdkond, kus tarbijal ei ole võimalik teenusepakkujat valida, siis kooskõlastab kaugküttehinna (nii tootmise kui ka võrguteenuse hinna) Konkurentsiamet. Soojuse tootmise puhul on kaugkütteseaduses sätestatud teatud tingimustel vaba juurdepääs soojusvõrgule. Konkurentsiametil on õigus hinnata soojusvarustuse majanduslikku tasuvust ja juhul, kui tootmine on majanduslikult ebaefektiivne, on õigus nõuda võrguettevõtjalt konkursi välja kuulutamist.