Personalistatistika

Konkurentsiametis töötab 36 naist ja 23 meest. Tööle tuli 11 inimest.

Staaž:

  • 1–5 aastat – 33 inimest

  • 5–10 aastat – 8 inimest

  • 10–20 aastat – 11 inimest

  • 20–25 aastat – 7 inimest

Konkurentsiameti koguvoolavus on 16%.

Alla 30 aastaseid on 9 inimest. 31–50-aastaseid on 29 inimest. Üle 50 aastaseid on 21 inimest.

Meie keskmine vanus on 43,8 aastat.

 98% töötajail on kõrgharidus.