Ebaausad kaubandustavad

Ebaausate kaubandustavade valdkonnas oli 2023. aasta fookuses teavitustöö, mis on jätkuvalt oluline ja seda on plaanis jätkata ka sel aastal. Lisaks teadlikkuse tõstmisele on teavitustöö vajalik usaldussuhte loomiseks tootja/müüja ning Konkurentsiameti vahel. Usaldussuhte loomine on omakorda äärmiselt vajalik valdkonda iseloomustava hirmufaktori leevendamiseks, mis seisneb müüjapoolses hirmus ostja kui oma lepingulise partneri ärritamises/kaotamises näiteks juhul, kui kasutatakse enda seadusest tulenevat õigust teha uurimise käigus koostööd Konkurentsiametiga.

Hirmufaktorist selles valdkonnas räägivad ka teised liikmesriigid ning tegemist on tõsise probleemiga, mis vajab lahendamist. Just vabas õhkkonnas ja formaadis otsesuhtlus on hea viis selle leevendamiseks ja see näib juba ka esimesi vilju kandvat – julgetakse aina rohkem küsimuste/muredega meie poole pöörduda. Tänu nendele pöördumistele on Konkurentsiametis algatamisel uued menetlused ebaausate kaubandustavade kontrollimiseks.

Enim küsiti möödunud aastal ametilt seisukohta ostjate rakendatava logistikatasu õiguspärasuse kohta. Logistikatasu küsitakse nimelt olukorras, kus ostjal on üle Eesti palju poode, kuid müüja tarnib oma kaupa ostja kesklattu ja ostja organiseerib ise kauba jõudmise edasi jaekauplustesse. Selline tegevus on otseselt seotud müüja põllumajandustoote ja toidu müügiga ning kui pooled on selles kokku leppinud, siis ei ole see keelatud. Oluline on rõhuda, et selleks peab olema kahepoolne kokkulepe ning ostjal on keelatud ühepoolselt lepingut muuta ning nõuda logistikatasu, kui pooled selles eelnevalt kokku leppinud ei ole.