Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenused

Vesivarustuses puudub konkurents ning hinna kooskõlastab Konkurentsiamet. Vee-ettevõtja on olulist vahendit omav väga tugevas monopoolses seisundis olev ettevõte. Arvestades seadusandlust, on veevõrk teatud määral sarnane elektrivõrguga, kus paralleelse võrgu ehitamine ei ole mõistlik ning on vaid väga üksikud näited konkureerivast torustikust. Lisaks määrab vee-ettevõtja oma territooriumil kohalik omavalitsus. Vesivarustust ja kanalisatsiooni võib lugeda vanimaks monopoliks*  ning võib eeldada sarnase monopoolse seisundi säilimist ka kaugemas tulevikus.

Alates 2022. aastast kuuluvad Konkurentsiameti hinnaregulatsiooni alla kõik vee-ettevõtted, sh 60 ettevõtet enne 2021. aasta lõpus jõustunud seaduse muudatust. 2022. aastast lisandus vähemalt 10 valda teenindavat ettevõtet (millele lisanduvad väiksemad sh arenduspiirkondi teenindavad ettevõtted). Erinevalt energeetika sektorist on valdav enamus ettevõtteid munitsipaalomandis. Erandiks on börsil noteeritud AS Tallinna Vesi, mille enamusosanikuks on omakorda 55,06 protsendiga Tallinna linn. Vähemusosanik on OÜ Utilitas 20,36 protsendiga ning ülejäänud 24,58 protsenti on Nasdaq Baltic turul vabalt kaubeldavad aktsiad.

--------------------
* Roomas on vesivarustus ja kanalisatsioon mainitud 500 kuni 300 aastat enne Kristust. https://en.wikipedia.org/wiki/Sanitation_in_ancient_Rome