Kütuseturu analüüs

2022. aasta sügisel alustas Konkurentsiamet laiapõhjalist mootorikütuste jae- ja hulgituru konkurentsiolukorra kaardistamist.

Uuringu eesmärk on nende turgude toimimist paremini mõista, sealhulgas selgitada võimalikke konkurentsitõrkeid ja vajadusel pakkuda konkurentsi soodustavaid meetmeid. Tegemist on majandusanalüüsiga, mis ei ole otseselt mõeldud võimalike õigusrikkumiste tuvastamiseks.

Uuringu läbiviimiseks saadeti üheksale suuremale jae- ja hulgimüüjale mahukad küsimustikud.

2023. aasta jooksul kogus Konkurentsiamet vajaliku informatsiooni kõikidelt suurtelt turuosalistelt. Lisaks algsele uuringule on amet palunud ettevõtjatel saata veel lisaandmeid. Oleme suhelnud ka teiste oluliste üksustega nagu Keskkonnaamet, Elering, Maksu- ja Tolliamet ning Kliimaministeerium.

Konkurentsiamet on praeguseks viinud läbi mahuka analüüsi kütuseturu eri valdkondades. Keskendusime kokku viiele suurele teemale: jaemüük, hulgimüük, biokütus, kütuse tarne ning alternatiivsed kütused. Peamised kütuseliigid, mida uurisime, olid bensiin 95, bensiin 98 ja diislikütus. Võrdlesime nii Eesti turgu teiste EL-i riikidega kui ka Eesti ettevõtteid omavahel.

Eraldi tasub välja tuua hinnaanalüüsi. Ulatuslike andmete tulemusena oli Konkurentsiamet võimeline analüüsima, kuidas käituvad hinnad Eesti turul, seda nii väliste faktorite (maailmaturuhind) kui ka riigisiseste faktorite (konkurentide käitumine) tulemusena.

Lõplik raport valmis 2024. aasta esimeses pooles.