AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia koondumine

Konkurentsiamet andis 21.07.2023 loa AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia, AS-i HKScan Latvia ja UAB HKScan Lietuva koondumisele tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.

Koondumise teade esitati Konkurentsiametile 30.01.2022 ning 27.01.2023 otsusega nr 5-5/2023-004 alustati koondumise täiendavat menetlust. Koondumise osalised on Eestis lihatoodete tootmise ja müügi turul väga tugevat positsiooni omavad ettevõtjad, kes pakuvad laia valikut lihatooteid ja kel on tuntud kaubamärgid. AS Maag Grupp ja AS HKScan Estonia tegelevad mõlemad lihatoodete tootmisega, AS Maag Grupp turustab oma tooteid Rannamõisa ja Rannarootsi kaubamärgi all, AS-ile HKScan Estonia kuuluvad kaubamärgid Tallegg ja Rakvere.

Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusena seisukohale, et AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia koondumine oleks oluliselt kahjustanud konkurentsi valge värske liha ja töödeldud lihatoodete tootmise ja müügi kaubaturgudel. Konkurentsiseaduse kohaselt võib Konkurentsiamet anda koondumiseks loa, kui koondumise osalised võtavad konkurentsi kahjustumise vältimiseks endale kohustused. AS Maag Grupp tegi ettepaneku kohustuste võtmiseks. AS Maag Grupp võõrandab kahes etapis oma senise äritegevuse lihatoodete tootmise ja müügi valdkonnas – Rannamõisa kaubamärgi all turustatavad kanalihatooted ja AS-i Rannarootsi Lihatööstus. Tänu kohustuste võtmisele ei toimu koondumisega püsivat muutust turu struktuuris ning AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia äritegevuste koondumist.

AS Maag Grupp on täitnud enda raporteerimiskohustust ning märtsi seisuga ei ole Rannamõisa ettevõtja osa ega AS-i Rannarootsi Lihatööstus veel võõrandatud. Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate koondumisi, mille osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.

Koondumise osalise käive arvutatakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määrusega nr 68 kehtestatud käibe arvutamise juhendile.

Koondumise otsus