Energiaturu ülevaated

 Konkurentsiamet koostab iga kuu energiaturu ülevaateid. Need on kokkuvõtted möödunud kuu elektri- ja gaasihindade statistikast ning olulisematest sündmustest elektri- ja gaasiturul.

Energiaturu ülevaated on mõeldud kõikidele lugejatele, kes on huvitatud sellest, mis olukord on Eesti elektri- ja gaasiturul ja millised on olulisemad sündmused, mis võivad mõjutada elektri- ja gaasituru hindasid. Samuti käsitletakse ülevaates ka elektri- ja gaasituru prognooshindasid, milleks analüüsitakse eri tuletisinstrumentide hindasid. Energiaturgude ülevaates kajastatakse elektri ja gaasi ajaloolisi hindasid, tootmise mahtusid eri tootmisliikide lõikes, gaasivoogu, elektri tootmist ja tarbimist, elektri ja gaasi bilansiportfelle ning CO2 hindasid. Lisaks on energiaturu ülevaate lõpus välja toodud möödunud kuu kõige soodsamad kodutarbijate elektri- ja gaasipaketid. Konkurentsiameti ülevaade annab lugejale võimaluse kiiresti leida kokkuvõte, mis toimub elektri- ja gaasituru hindadega.