Keelatud koostöö teraviljakuivatite müüjate vahel

Möödunud aastal jõudis osaliselt lõpuni üks läbi aja suuremaid Konkurentsiameti menetletud kartellijuhtumeid. Tegemist oli teraviljakuivatite müügiga tegelevaid ettevõtjaid puudutava kriminaalmenetlusega, kus kahtlustus esitati AS-ile Tatoli, OÜ-le Agriland, AS-ile Agribalt, OÜ-le Werneco, OÜ-le Baltic Agro Machinery (uue nimega OÜ BAM2) ja OÜ-le Dotnuva Baltic. Menetluse alus oli kahtlus, et ettevõtjad sõlmisid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetustega seotud teraviljakuivatite kaubaturul konkurentsi kahjustava kokkuleppe, mille käigus leppisid omavahel kokku kaubaturu jagamises ja määrasid kindlaks pakkumuste tingimused, sealhulgas hinnad.

Tartu maakohus lõpetas 20.04.2022 prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse oportuniteediga OÜ Agriland, AS-i Agribalt, OÜ Werneco ja OÜ BAM2 suhtes ning nad olid nõus tasuma riigile rahalised kohustused. Määratud kohustused jäid vahemikku 9500 kuni 100 000 eurot. Kokku määrati rahalisi kohustusi neljale äriühingule summas 209 500 eurot. Eraisikutest määrati rahalised kohustused viiele isikule kokku summas 4300 eurot. Teiste kahtlustatavate üle menetlus jätkub.

Ajavahemikul 27.12.2018–18.01.2019 toimus PRIA põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse kuues taotlusvoor, mille raames oli põllumajandusettevõtjatel võimalik taotleda PRIA-lt investeeringutoetusi, muu hulgas teraviljakuivatite ostmiseks. Põllumajandusettevõtja pidi sealjuures PRIA-le esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Kahtlustuste kohaselt olid need kolm pakkumist nimetatud teraviljakuivatite müüjatel tihti kokku lepitud ehk tegemist ei olnud konkureerivate pakkumistega.

Konkurentsiamet koos prokuratuuriga alustas menetluse 2018. aasta oktoobris PRIA põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuseks esitatud hinnapakkumiste analüüsi tulemusena. Pakkumisi võrreldes selgus, et väidetavalt konkureerivad pakkumised nägid visuaalselt sarnased välja ja on koostatud väga väikese ajavahemiku jooksul (näiteks kolme minuti jooksul).

Pärast menetluse alustamist oli kohe algamas investeeringutoetuse järgmine voor, mille tulemusena oli võimalik teha vooru pakkumiste koostamise perioodil ka jälitustoiminguid. Pärast jälitustoimingute lõppu viis Konkurentsiamet koostöös politseiga läbi läbiotsimise 12 objektil, mis on seni suurim konkurentsialane läbiotsimine Eestis. Menetlustoimingute tulemusena kogutud tõendite põhjal tegid teraviljakuivatite müügiga tegelevad ettevõtjad koostööd hinnapakkumiste koostamisel ja esitamisel PRIA toetuste saamiseks. Kahtlustuse kohaselt jagasid ettevõtjad omavahel PRIA toetustega seotud teraviljakuivatite müügi kaubaturu ja määrasid kolmandate isikute suhtes kindlaks teraviljakuivatite hinnad nii, et oli tagatud vastava ettevõtja pakkumise parimaks tunnistamine.

Menetluse all olnud ettevõtjad moodustavad enamiku Eestis tegutsevatest kuivatimüüjatest, mistõttu oli kokkuleppe mõju teraviljakuivatite kaubaturule märkimisväärne.

Kokkuvõtteks märgib Konkurentsiamet, et konkureerivad ettevõtjad ei tohi omavahel kokku leppida, et teevad mittekonkureerivaid pakkumisi, selleks et täita hankel osalemise arvulist tingimust, isegi kui seda sooviks ostja. Vastasel juhul kaob konkursi mõte ehk ei saada parimat pakkumist, vaid saadakse juba varem kokkulepitud pakkumine.