Konkurentsiamet soovitas elektrimüüjatel suurendada klientide teadlikkust börsipaketi hinnaarvutuse põhimõttest

Elektrienergiamüüjate seas läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et Eestis on ligikaudu 70 000 börsipaketiga tarbimislepingut, kus arvestus käib kuu keskmise börsihinna, mitte tunnipõhise börsihinna alusel. Sellise paketiga tarbijad ei pruugi alati sellest teadlikud olla. Konkurentsiamet soovitab elektrimüüjatel klientide teadlikkust suurendada ja juhul, kui klient seda soovib, võimaldada kliendil üleminekut tunnipõhisele hinnaarvestusele.

Seoses märkimisväärselt tõusnud elektrihindadega on oluliselt kasvanud ka tarbijate aktiivsus elektriturul. Väga tervitatav on tarbijate soov oma elektrienergia tarbimist energiasäästlikumaks muuta ja juhtida vastavalt tunnipõhisele turuhinnale, mida börsipakett peaks üldiselt võimaldama. Keskmise börsihinna arvestusega paketis ei ole aga võimalik oma tarbimist hinnatundlikult juhtida nii, nagu seda võimaldab tunnipõhine hinnaarvestus.

Konkurentsiamet viis 2022. aastal elektrienergia müüjate seas läbi pakutavaid elektripakette puudutava küsitluse, et uurida börsipakettide turuhinna arvutuse põhimõtet. Keskmise börsihinna alusel tehtava arvestuse puhul on tegemist varasematel aastatel sõlmitud lepingutega, praegu ükski elektrimüüja vastavat paketti enam aktiivselt ei paku.