Konkurentsiamet võttis kasutusele elektroonilise hinnataotluste infosüsteemi

Elektroonilise hinnataotluse infosüsteemi (HAI) eesmärk on monopoolsete teenuste (soojuse, vee, gaasi ja elektri võrguteenuse) hindade kooskõlastuste efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmine ning digitaalse andmetöötluse võimaldamine. Praegu on infosüsteemis võimalik taotlusi esitada gaasi valdkonnas lühimenetluse raames kooskõlastatavatele hindadele ning soojuse valdkonnas soojuse piirhinna kooskõlastamiseks võrgupiirkondadele, millel on kehtiv hinnavalem.

HAI on tarkvara, mis analüüsib ettevõtete andmeid, arvestades majanduskeskkonna näitajaid ja prognoose (kütuste, elektrienergia jm sisendhinnad) ning arvutab teenuse põhjendatud hinna. Tegemist on pilootprojektiga, esimesed otsused on vormistatud ja väljastatud. Arendustööd jätkuvad pidevalt.

Konkurentsiameti üheks ülesandeks soojuse, vee, gaasi ja elektri valdkondades on monopoolses seisus olevate ettevõtete teenuste (kaugkütte, vee ja kanalisatsiooni, elektri ning gaasi võrguteenuse) hindade kooskõlastamine ja kontroll, et teenuse eest küsitud tasu oleks majanduslikult põhjendatud nii tarbijatele kui ettevõtjatele. See tähendab, et vajalikud kulud on kaetud, kuid kasum piiratud.

HAI infosüsteem loodi koostöös Konkurentsiameti, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) ja arenduspartneritega Red Function OÜ ja Merada OÜ.