Postisektor

Postisektoris oli 2023. aasta üksjagu tormiline. Kui varem pakkusid riigisiseselt kirisaadetiste edastamist ja kojukannet kaks ettevõtet – AS Eesti Post ja Express Post AS, siis alates 2023. aasta juunist lõpetas Express Post AS teenuse osutamise. Seega jäi meie turule ainsaks ja oluliseks perioodika kojukande ning kirisaadetiste edastamise teenuse osutajaks AS Eesti Post, kes tegutseb Omniva kaubamärgi all. See tähendas, et lisaks maapiirkondadele hakkas AS Eesti Post perioodika kojukande teenust osutama ka Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis.

Perioodika kojukande kogu teenuse üleminek AS-ile Eesti Post ei möödunud valutult. Alates juunist kuni aasta lõpuni sai amet 92 eri pöördumist seoses probleemidega perioodika kojukandel. Põhiline probleem oli, et saadetisi (perioodikat) ei olnud kätte toimetatud. Aasta varem ei olnud seoses perioodika kojukandega ühtegi pöördumist.

AS Eesti Post on lisaks ka universaalse postiteenuse (UPT) osutaja. Universaalne postiteenus on kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilo[1]grammi ja postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi järjepidevalt, kvaliteetselt ja taskukohase tasu eest riigi territooriumil õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

UPT taskukohane tasu kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega ning see tasu kehtib kogu riigis.

Alates 1. maist 2023 muutusid UPT taskukohased tasud. Kiirem edastamine – st kui saatja valib ühetööpäevase edastamise (nn prioriteetsed kirjad) –, maksab kuni 250 g kaaluva lihtkirja riigisisene edastamine 2,30 eurot. Kui saatja jaoks ei ole kiirus määrav ja ta valib kolmetööpäevase edastamise (nn tavalised kirjad), maksab kuni 250 g kaaluva lihtkirja riigisisene edastamine 1,30 eurot.

Eesti postituru teine oluline sündmus jäi 2023. aasta hilissügisesse. Nimelt sai 27. oktoobril 2023 postiteenuse osutamise tegevusloa NOVA POST Estonia OÜ. Oluliseks teeb selle sündmuse see, et NOVA POST Estonia OÜ on AS-i Eesti Post kõrval ainuke tegevusloaga postiteenuse osutaja, kes võib osutada kõiki teenuseid (v.a UPT). Varem pole ettevõtted huvi üles näidanud, et taotleda tegevusluba ning selle alusel kõiki postiteenuseid osutada.

NOVA POST Estonia OÜ on Ukraina taustaga ettevõte, kes on juba varem mitmes Euroopa Liidu riigis tegutsenud. NOVA kontsern, mille osa on ka NOVA POST Estonia OÜ, pakub logistikateenuseid üle maailma. Hetkel on NOVA POST Estonia OÜ avanud esimese postkontori Tallinnas, Estonia pst 7.