Universaalteenuse hind

15.09.2022 kinnitas Riigikogu kolmandal lugemisel heaks seadusemuudatused, mille alusel saavad elektrimüüjad 1. oktoobrist pakkuda kodutarbijatele elektrit universaalteenusena ehk reguleeritud hinnaga teenust, mille kooskõlastab/kehtestab Konkurentsiamet. Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohustab Eesti Energia AS-i alates 2022. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta aprilli lõpuni müüma elektrit kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Ka teistele elektrimüüjatele on universaalteenuse osutamise võimalus tagatud.

Universaalteenuse tootmishind arvutatakse kolme majanduslikult kõige kulutõhusama tootmisseadme alusel, milleks on keevkihttehnoloogial põhinevad Auvere Elektrijaam, Balti Elektrijaama 11. plokk ja Eesti Elektrijaama 8. plokk. 29.09.2022 jättis Konkurentsiamet kooskõlastamata Enefit Power AS-i universaalteenuse osutamiseks elektrienergia tootmishinna 181,83 €/MWh ja kehtestas ajutise tootmishinna 154,08 €/MWh, mis praegu kehtib.

Konkurentsiametil on õigus kehtestada ajutine tootmishind juhul, kui amet jätab tootja taotluses esitatud tootmishinna kooskõlastamata. Ajutine hind kehtib kuni tootja kooskõlastab seadusele vastava hinna ametiga. Tootmishind koosneb kolme Enefit Power AS-i tootmisseadme kuludest, sealhulgas on hinna sisse arvestatud vajalikud tegevuskulud, investeeringud, CO2 kulu ja mõistlik ärikasum.

Elektrimüügi universaalteenuse hind (mida tarbija maksma hakkab) koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisanduvad täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum.

Konkurentsiametil on ka õigus kontrollida elektrimüüjate rakendatava universaalteenuse hinna nõuetele vastavust. Kuna universaalteenust müüvad paljud elektrimüüjad, võib tarbija otsida endale soodsaima universaalteenuse osutaja kõigi müüjate seast, kes universaalteenust osutavad.

31.10.2022 võttis Konkurentsiamet menetlusse Enefit Power AS-i uue taotluse kodutarbijale universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamiseks. 7.11.2022 edastas Enefit Power AS-i taotlus universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamiseks mikro- ja väiketarbijatele. Enefit Power AS-i taotlus kooskõlastada kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenus ei olnud Konkurentsiameti arvates põhjendatud. Praegune elektridefitsiidis turg võimaldab saada elektrijaamadest nende tootmise tehnilise maksimumi, mistõttu on energiakriisis sellise elutähtsa teenuse nagu elektrienergia tootja kohustus hoida oma seadmed töökorras ja maksimaalses kasutuses. Kui Enefit Power AS tagab oma keevkihttehnoloogial põhinevate tootmisseadmete korrektse töö, siis on kaetud kõikide universaalteenuse tarbijagruppide vajadus ja eraldi tootmishindasid kooskõlastada ei ole vaja.