Järelevalvemenetlus Elektrilevi OÜ tegevuse üle Hiiumaal tootja liitumispakkumise väljastamisel

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse, mis puudutas Elektrilevi OÜ tegevust seoses Hiiumaal tekkinud probleemiga, kus tootjad ei saanud võrguga liituda1. Elektrilevi OÜ andis 2022. aasta jaanuaris avalikult teada, et keeldub võrgupiiratuse tõttu Hiiumaal edaspidi liitumispakkumiste väljastamisest tootjatele, kes soovivad tootmist võrku anda. Konkurentsiamet leidis, et Elektrilevi peab vaatamata võrgupiiratuse tekkimisele Hiiumaal siiski liitumispakkumisi väljastama.

Hajatootmise tugev kasv viimastel aastatel näitab, et oleme tänu rohepöördele jõudnud võrguarengus uude ajajärku, kus võrguettevõtjatel tulebki võrku ja võrgujuhtimist planeerida varasemast erinevalt. See tähendab, et lisaks konkreetsetele võrgutugevdustele tuleb arendada võrgu paindliku juhtimise võimekust, mille kasutamine lokaalselt peaks võimaldama lisada piirkonda rohkem hajatootmist. Sealjuures peavad investeeringud võrgu arengusse olema jätkuvalt sotsiaalmajanduslikult põhjendatud.

Eeskätt soovitas Konkurentsiamet Elektrilevi OÜ-l hankida kiirendatud korras lokaalseid paindlikke võrgujuhtimise tooteid, arendada välja tootmismoodulite kaugjuhtimise võimekus, mis võimaldaks liitujatele paindlikku liitumist, luua võimalused energiakogukondade tekkeks, et kasutada hajatootmist eeskätt kohaliku kogukonna tarbimise katteks, ning alustada elektrituruseaduse alusel võrgu 10-aastase arengukava koostamisega, mis võtab arvesse ka paindlikkusteenuste kasutamist.

 

1https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/news-related files/hiiumaa_jarelevalvemenetluse_aruanne_projekt_ak_eemaldatud.pdf