AS-i Utilitas Tallinn tegevuskava soodsama soojuse hinna tagamiseks tarbijatele

Konkurentsiamet soovis seoses drastiliselt suurenenud soojuse hinnaga AS-ilt Utilitas Tallinn tegevuskava, mis vähendaks sõltuvust maagaasist ja langetaks tarbijatele soojuse hinda.

Ettevõtja esitatud tegevuskava järgi on esmajärjekorras plaanis jääksoojuse kasutamine (lisa pesurite lisamine) ettevõtja koostootmisjaamades. Ameti hinnangul on tegemist vajalike investeeringutega, mis tuleb viia ellu võimalikult kiiresti, eeldatavalt juba eelseisvaks kütteperioodiks.

Energiasäästuks ja tarbijatele soodsama soojuse hinna võimaldamiseks on oluline suitsugaaside jääksoojuse kasutamine Enefit Green AS-ile kuuluvas Iru Elektrijaama jäätmeplokis, kus vastav seade senini puudub. Amet on seisukohal, et nimetatud soojust ei tohiks raisata ja teha tuleb vastavad investeeringud.

Lisaks kavandab AS Utilitas Tallinn uute tootmisvõimsuste rajamist. Ka see samm on äärmiselt vajalik tarbijatele stabiilse soojuse hinna tagamiseks.